Badminton club Niebali
Home
Aanmelden
Menu

Beknopte spelregels
Hieronder de belangrijkste badmintonspelregels, in zeer beknopte vorm.
badmintonveld
(de hoogte van het net is 1,524 meter in het midden en 1,55 meter aan de randen)

Begin van de wedstrijd

Voor de aanvang van de wedstrijd loten de beide tegenstanders. De winnaar van de loting heeft het recht:

• de eerste service te doen;
• de speelhelft te kiezen;
• de eerste service niet te doen.

De verliezer van de loting krijgt daarmee de keus tussen elke overgebleven mogelijkheid. In de tweede en derde game van een wedstrijd mag die partij het eerst serveren die de voorgaande game heeft gewonnen.

Puntentelling

Elke gewonnen rally levert een punt op. Er wordt gespeeld naar 21 punten per game.
Deze telling geldt voor alle disciplines, dus ook de dames enkel.
Je moet ook niet alleen tot 21 kunnen tellen, je moet zelfs tot 30 kunnen tellen, want wanneer het 20-20 wordt,
moet je de game met 2 punten verschil winnen.
één uitzondering: bij 30 stopt de game sowieso. Dus als de game doorgaat tot 29-29 wint diegene die het volgend punt scoort.

En wat met de opslag ?

In het dubbelspel is er nog maar één servicebeurt en iedereen kan scoren, zowel de serveerder als de ontvanger.
Hoe je juist bij de service in dubbel moet gaan staan en wie wanneer mag serveren of ontvangen is makkelijker op het
speelveld of met tekeningetjes uit te leggen.

Enkele principes :

   er is één opslagbeurt
   alleen bij je eigen service wissel je van serveervak
   bij service over geldt :

o is de score even, dan begint de speler die rechts staat
o is de score oneven, dan begint de speler die links staat

Hier volgt een voorbeeld.

    Rally 1 0-0


A serveert naar C


A-B scroren
    C     D
    B     A
    Rally 5 2-2


C serveert naar B


C-D scroren
    C     D
    A     B
A-B wisselen C-D wisselen
    Rally 2 1-0


A serveert naar D


C-D scroren
    C     D
    A     B
    Rally 6 3-2


C serveert naar A


A-B scroren
    D     C
    A     B
C-D blijven staan A-B blijven staan
    Rally 3 1-1


D serveert naar A


A-B scroren
    C     D
    A     B
    Rally 7 3-3


A serveert naar C


A-B scroren
    D     C
    A     B
A-B blijven staan A-B wisselen
    Rally 4 2-1


B serveert naar C


C-D scroren
    C     D
    A     B
    Rally 8 4-3


A serveert naar D
    D     C
    B     A
C-D blijven staan
Fouten

• Een deel van de shuttle bevindt zich bij de service boven het middel van de serveerder.
• Beide voeten van de serveerder of ontvanger bevinden zich niet binnen het serveervak.
• Het racketblad bevindt zich bij de service niet duidelijk onder de hand van de serveerder.
• De shuttle valt na de service zonder dat de tegenstander hem heeft aangeraakt buiten het serveervak op de grond.
• De shuttle komt buiten het speelveld terecht of wordt onder het net door geslagen.
• Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn lichaam de shuttle of het net aan.
• Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn racket het net aan.
• De shuttle raakt bij de service het plafond (hoogte van de hal meer dan 8 m; anders opnieuw serveren).
• De shuttle wordt tijdens de wedstrijd tegen het plafond of een ander voorwerp buiten het speelveld geslagen.
• Een speler probeert zijn tegenstander te misleiden of te hinderen.
• Een speler vertraagt op reglementair ongeoorloofde wijze de wedstrijd.

Er mag opnieuw worden geserveerd wanneer:

• de ontvangende partij nog niet klaarstond;
• niet duidelijk is of de shuttle in of uit was;
• er van buitenaf wordt gehinderd.

Algemeen

Er is geen sprake van een fout wanneer de shuttle tijdens een rally of bij een service het net raakt en toch reglementair in het speelveld valt.
Grenslijnen horen altijd bij het desbetreffende speelveld.