Badminton club Niebali
Home
Aanmelden
Menu

Menu

Clubinfo
Kalenders
Over badminton

En ook nog

Mijn Niebali Aanmelden

De geboorte van de Club.
   In augustus 1986 kregen alle leden van de BGJG een folder in de bus in verband met het opstarten van een badmintonclub. Martine Van de Sompel was de enige vrijwilliger om de club te helpen opstarten.Had ze dat geweten....

In november 1986 gingen André De Prijcker en Martine Van de Sompel naar een eerste vergadering van het Stadsbestuur om het uurrooster op te stellen voor het gebruik van de sporthal.De openstelling van de sporthal werd beloofd tegen midden februari 1987.

Er werd een eerste informatieve badmintonvergadering gepland voor alle geïnteresseerde BGJG-leden. André De Prijcker had wel wat overredingskracht nodig om nog een aantal "Verplichte Vrijwilligers" te vinden voor een toekomstig bestuur.Uiteindelijk werden Dries De Brabander, Bert Goovaert,Arianne Heirbaut,Lutgarde Pilaet,William Nijs en Dirk de Wilde bereid gevonden.
We kregen contact met Roland Willox, de sportverantwoordelijke van GSF in Brussel.François Van Bogaert hielp ons op weg om het secretariaat en de kassa te beheren en Erik Maes bezorgde ons een twintigtal houten raketten in bruikleen.Met een startgeld van de BGJG van 5500fr en 450 fr. postzegels gingen we van start.

De officieuze start was op 16 februari 1987. Een 24-tal dames hebben die maandagmiddag hun eerste shuttles in de lucht gezwierd en daarna een ganse week stijve arm gehad.

Het Stadsbestuur komt altijd een beetje later op gang en dus namen we op zaterdag 14 maart 1987 de sporthal officieel in gebruik.Stoetsgewijze werden de Nieuwkerkse verenigingen tot aan de sporthal begeleid door de Koninklijke fanfare "De Eendracht". Burgemeester De Vidts deed de openingsspeech en ... de glaasjes werden gevuld.

In totaal hadden 119 personen ingeschreven voor een eerste sportseizoen van februari tot en met juni 1987.Dit aantal  ging echter nog in stijgende lijn.

In november 1987 speelden we ons eerste tornooi in Bazel.Ons eigen eerste tornooi speelden we in februari 1988.