Badminton club Niebali

Aanspreekpunt Integriteit (API)

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon
voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met
grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele
integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle
vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

Liesbeth Uyttersprot is vertrouwenspersoon en API binnen Gezinssport Vlaanderen.

Contactgegevens Liesbeth:

   Telefoon: 0498 44 33 17

   Email: liesbeth.uyttersprot@gezinsbond.be

Carine Vergauwen en François Pauwels zijn vertrouwenspersonen en API's
binnen badmintonclub Niebali.


Contactgegevens Carine:

   Telefoon: 0497 67 26 72

   Email via contact formulier hier onder

Contactgegevens François :

   Telefoon: 0488 49 50 89

   Email via contact formulier hier onder